Tractorrijbewijs


Met ingang van 1 juli 2015 is het tractorrijbewijs verplicht.  Elke bestuurder van een tractor of landbouwvoertuig, ongeacht de leeftijd, is nu verplicht om het tractorrijbewijs (T-rijbewijs) in het bezit te hebben. Huidige bezitters van het tractorcertificaat kunnen deze gedurende een jaar vanaf 1 juli  omwisselen voor het T-rijbewijs. Met de invoering van het tractorrijbewijs wil de overheid de verkeersveiligheid verbeteren. Gelijkertijd worden de eisen voor rijvaardigheid gelijkgetrokken, ongeacht de leeftijd. Ook sluit het T-rijbewijs beter aan bij bijvoorbeeld het autorijbewijs.

Alle bestuurders van een tractor die op de weg komen, zijn verplicht om in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. In de meeste landen om ons heen was dit al verplicht, Nederland is één van de laatste landen in Europa waar het tractor rijbewijs is ingevoerd. De verwachting is dat het hiermee weer een beetje veiliger wordt op de Nederlandse wegen. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen kunt U contact met Collant Arbeidsmarkt of Cumela voor loonwerkers


Tractor rijbewijs halen via Koops Novl opleidingen

Ervaren opleiders

In tegenstelling tot veel andere opleiders heeft Koops al ruime ervaring met les geven in de sector.   De opleidingen worden dus verzorgd door ervaren instructeurs die weten waar ze het over hebben. 


Doelgroepen

B Rijbewijs

Ik heb mijn B-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen? Nee. Als je op 1 juli 2015 een B-rijbewijs bezit, mag je hiermee in de periode tussen 1 juli 2015 en de datum waarop je rijbewijs verloopt, een LBT en MMBS besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B-rijbewijs ná 1 juli 2015 zal de categorie ’’T’’ automatisch worden bijgeschreven. Na de overgangsperiode (juli 2015 - juli 2025) is het niet meer mogelijk een B-rijbewijs om te wisselen voor een rijbewijs B + T. Vanaf juli 2025 mag je een LBT of een MMBS alleen besturen als je een T-rijbewijs hebt.

Ik heb mijn B-rijbewijs op mijn 17e behaald via 2toDrive. Mag ik een LBT besturen en heb ik ook recht op het T-rijbewijs? Ja, maar pas nadat je 18 jaar bent geworden. Dan hoeft er geen begeleider meer mee en is een begeleiderspas niet meer nodig. Overigens geldt dit alleen als je het B-rijbewijs voor 1 juli 2015 hebt behaald.

Ik heb een B-rijbewijs en ik kan/wil niet wachten op mijn T-rijbewijs tot mijn verlenging. Kan ik hem al eerder krijgen? Ja, vanaf 1 juli 2015 kun je een B-rijbewijs omwisselen voor een B + T-rijbewijs, maar alleen als je het B-rijbewijs vóór 1 juli 2015 hebt behaald. De kosten zijn voor eigen rekening. Het eerder omwisselen is alleen noodzakelijk als je in het buitenland op een tractor wil rijden. Zo hebben Duitsland en België hun eigen rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. Verder is het niet noodzakelijk om direct om te wisselen, want als je voor 1 juli 2015 je B-rijbewijs hebt gehaald, mag je tot het moment van vernieuwing gewoon een LBT of MMBS besturen.

C Rijbewijs

Ik heb mijn C-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?Nee. Haal je na 1 juli 2015 je C-rijbewijs, dan wordt de categorie T meteen bijgeschreven. Gedurende de overgangsperiode mag je met een geldig C-rijbewijs, zonder dat de categorie T expliciet is bijgeschreven, net als bij het B-rijbewijs, een LBT of MMBS besturen.


Examens

Theorie ; Bekijk de promofilm!

Het theorie-examen voor het T-rijbewijs zal bestaan uit 50 vragen. Om de theorie je eigen te maken kun je een theoriecursus volgen , deze bestaat uit 7 theorieavonden van 2 uur.Voor cursusdata kunt met ons contact opnemen. 

Bereid je goed voor om het examen met goed gevolg te kunnen halen en wat moet je meenemen naar het examen meer weten? klik hier

Praktijk

Het praktijkexamen voor het T-rijbewijs zal de volgende onderdelen toetsen: rijklaar controle, verantwoord rijgedrag, verkeersgedrag tijdens een rit, bijzondere verrichtingen, voertuigbeheersing en ergonomie en veiligheid. Tevens kunt u in Assen bij ons opleidingscentrum praktijk examen doen, deze is door het CCV goedgekeurd. Ook worden er opleidingen verzorgd in Uithuizermeeden , waar tevens ook praktijkexamens worden afgenomen.

Gezondheidsverklaring

Vanaf 1 november 2018 is het voor ons niet langer mogelijk om een Eigen verklaring in te dienen voor onze kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewuster na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Ook verandert per 1 november 2017 de naam “Eigen verklaring” in “Gezondheidsverklaring”. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document.

Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR en de verklaring digitaal invullen.Indien de vragenlijst is ingevuld en één of meer vragen met een ‘JA’ is/zijn beantwoord, zal het CBR een nader onderzoek instellen. Dit onderzoek kan minimaal 6 weken in beslag nemen. Pas nadat het onderzoek positief is afgerond kan een aanvraag voor een praktijkexamen worden ingediend. Vanaf dat moment start de reguliere aanvraagtijd voor dit praktijkexamen. In verband met het wettelijk geregelde “medisch geheim” heeft Koops NOVL Opleidingen geen inzicht in of recht tot navragen naar de gang van zaken bij het CBR met betrekking tot het lopende onderzoek. Neem bij vragen of onduidelijkheden s.v.p. contact op met Koops NOVL opleidingen

Meer informatie en prijzen over het tractor rijbewijs?

Voor meer informatie neem dan contact voor de  mogelijkheden voor het T-rijbewijs. 
Kijk hier voor examen resultaten

Transportopleider biedt LTO landelijke dekking voor tractorrijbewijs kijk hier voor meer informatie