Autorijbewijs                                                                                                                                  


B-rijbewijs Assen en Groningen

Hoe gaat het in z'n werk?

Vanaf 1 januari 2002 zijn de exameneisen, voor wat betreft de bijzondere verrichtingen, voor de categorie B (B staat voor auto) veranderd. Het praktijkexamen bestaat uit twee gedeelten. Een klein deel van het examen bestaat uit bijzondere verrichtingen en het grootste deel is de verkeersdeelneming. Als je het autorijbewijs wilt halen moet je, voor of tijdens de rijopleiding, in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor deze categorie. Je doet dus twee keer examen. Een keer voor de theorie en een keer voor de praktijk. Zowel de theorie als praktijk worden op verschillende manieren bij Koops Novl opleidingen verzorgd.


Theorie

De theorie wordt gegeven door enthousiaste en ervaren docenten, die werken met en volgens de hedendaagse moderne leermiddelen. Tevens worden er in de theorielessen verbanden gelegd naar de praktijk. Elke donderdagavond worden er theorielessen gehouden. Het examen kan dan via de rijschool worden geregeld . Deze opleiding is niet verplicht. Je kunt ook voor zelfstudie kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat bij het volgen van een theoriecursus de praktijk sneller verloopt. Boeken zijn bij ons verkrijgbaar. Wanneer je kiest voor zelfstudie dan kun je zelf, of eventueel met de verkeersschool, een examen aanvragen bij het CBR.Voor het examen het je nodig: een geldig legitimatiebewijs. Klik hier hoe het theorie examen in zijn werking gaat


Praktijk

De praktijkopleiding wordt gegeven door enthousiaste FAM-gediplomeerde docenten. Een aantal voorwaarden vanuit de FAM en Koops Novl opleidingen waaraan de instructie moet voldoen is o.a; de op jou aangepaste les methodiek verzorgen, laten weten wat de doelstelling van de les is, het aangeven wat er verbeterd dient te worden en in hoeverre de opleiding vordert. Hiervoor gebruiken wij de RIS methode.  Je krijgt bij je eerste les een cursusboek waaruit je taken krijgt, welke je thuis kunt voorbereiden. Dat je les krijgt van een FAM-docent houdt voor jou in dat je les krijgt van een docent die ook voortgezette opleidingen verzorgt en daardoor meer met autorijden heeft dan alleen het geven van de basisopleiding. Tijdens de opleiding worden verschillende onderdelen behandeld zoals kennismaking met en uitleg van de auto, bijzondere rijeigenschappen en bijzondere verrichtingen en inzicht in het verkeer. Speciale aandacht wordt besteed aan voertuigbeheersing, anticiperen, ongeval vermijdend rijden (risico perceptie) en mentale training. De autorijopleiding betekent bij Koops Novl opleidingen niet alleen het halen van het rijbewijs. We geven je bagage mee in de vorm van een gedegen opleiding om de vierwieler de baas te blijven.


Tussentijdse Toets 

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt in de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt mee.De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto en auto met aanhanger is dat 55 minuten.De tussentijdse toets voor de motor is alleen mogelijk voor het examen verkeersdeelneming en duurt ook 55 minuten.
Klik hier voor de introfilm van het CBR

De voordelen op een rij

 • Advies

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen (auto) of voertuigbeheersing (motor). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

 • Wennen

De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Bovendien is het soms mogelijk dat je je examen aflegt bij dezelfde examinator die je toets afneemt.

 • Vrijstelling

Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen.Voor de motor is alleen een tussentijdse toets mogelijk voor het examen verkeersdeelneming.

Voor wie en wanneer

 • Voor wie

De tussentijdse toets is er voor kandidaten die examen gaan doen in de categorie B (personenauto). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een tussentijdse toets aanvragen.Om in aanmerking te komen voor de toets in categorie B, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Je moet dit én een geldig identiteitsbewijs vóór het begin van de toets laten zien.

 • Wanneer

WanneerJe rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

 • Meenemen naar tussentijdse toets

Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten overhandigen: een geldig identiteitsbewijs en een zelf-reflectieformulier.


Examen

Wanneer examen doen?

Als je gekozen hebt voor een van onze opleidingspakketten, dan kan bij het begin van de opleiding een planning gemaakt worden voor de te volgen lessen en wordt een examen vastgesteld.Het gemiddeld aantal lessen om examen te kunnen doen ligt tussen de 32 en 45 lesuren, als je een talent bent kun je met minder toe, ben je minder talentvol gaat het uiteraard wat meer lessen kosten. Er wordt op de lesvorderingenkaart samen met jou bijgehouden wat je vorderingen zijn en deze  worden ook in je RIS boek genoteerd. Het is daarom belangrijk om deze iedere les mee te nemen.Bij het reguliere pakket gaat de instructeur samen met jou, aan de hand van de vorderingen en het gewenste niveau, bepalen wanneer het examen kan plaatsvinden. Ook zal er in de opleiding door een andere instructeur naar jouw prestaties worden gekeken om te weten of je op de goede weg zit. Tevens wen je op deze manier aan iemand die vreemd voor je is tijdens het rijden, zoals de examinator tijdens het examen. Dit kost overigens niets extra.Nadat het examen is vastgelegd, wordt ervan uitgegaan dat je in dezelfde frequentie zoals je met de instructeur hebt besproken blijft lessen tot aan het examen. Je kunt geen praktijkexamen doen zonder een geldig theoriecertificaat. Bekijk hier de promofilm !

Wat heb je nodig om het examen aan te vragen?

Bij de rijschool vul je een examenaanvraag in, deze wordt elektronisch bij het CBR aangeleverd. Voor aanvang van het examen voor de personenauto moet je de volgende zaken overleggen:

 • Een door de rijschool gemaild  combiformulier bestaande uit l
 • Een akkoordverklaring met de examenvoorwaarden
 • De oproepkaart
 • Een wettig legitimatiebewijs
 • Een uitslagformulier dat je gekregen hebt na eventuele Tussentijdse toets
 • Zelfreflectieformulier

Als bij de aanmelding een of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met JA is beantwoord (en er dus geen elektronische Gezondheidsverklaring kan worden ingediend) dan moet de Gezondheidsverklaring d.m.v. een formulier bij het CBR worden ingediend. In dat geval bestaat de examenoproep alleen uit een oproepkaart en een akkoordverklaring. Hieronder zie je een link van een film over het CBR-examen hoe dit in grote lijnen in zijn werk gaat:klik hier


Tarieven

De op jouw wensen afgestemde opleiding!

De lesduur bij Koops Novl opleidingen is zestig minuten, dus omrekenen wat je betaalt op grond van een andere lesduur is niet moeilijk.

De reguliere opleiding € 45,00 per uur (60 min)

Je kunt voor de reguliere lessen kiezen. Dit houdt in dat je wekelijks één of twee uur lest om het rijbewijs te halen. Je betaalt per les. Deze opleiding is qua tijd de langst durende opleiding. Voorbeeld; Als je 26 lessen nodig hebt en je lest 1 uur in de week, dan duurt de opleiding een half jaar. Door de les frequentie op te voeren zul je de opleiding sneller afronden, maar uit onderzoek is naar voren gekomen, dat je ook minder lessen nodig hebt.Korting op een opleiding is bij ons ook mogelijk. Met een aantrekkelijke korting biedt de verkeersschool een staffelkorting  aan.Voor de het aantal lessen heb je keuze uit ;5 lessen vooruit t/m 30 lessen vooruit betalen.Let op wij hebben een lesduur van 60 minuten.

 • Staffelprijs voor  5 lessen is  € 222,50 = €2,50 korting
 • Staffelprijs voor 30 lessen is € 1275,00 = €75,00 korting

Met deze staffelkorting betaal je 5 lessen vooruit, waardoor je een aantrekkelijke korting ontvangt. Hoe meer lessen je vooruit betaald hoe meer korting je ontvangt. Vraag hiernaar of mail ons voor de korting.

Koops Novl opleidingen Spoedpakket - op aanvraag

De verkeersschool biedt ook de mogelijkheid van een spoedpakket. Kies je voor een spoedpakket, dan moet je vooraf een intest doen. De intest duurt 3 lesuren en maakt natuurlijk onderdeel uit van de rijopleiding. Deze test verplicht je overigens tot niets, het geeft je alleen een stuk zekerheid over de rijopleiding die je kiest. Na de intest wordt het aantal lesuren bepaald dat je nodig hebt om examen te doen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat om een bepaalde reden de opleiding korter of langer moet worden, dan zal dit uiteraard aangegeven worden. Voordat de opleiding begint moet je overigens wel in het bezit zijn van het theoriecertificaat.In overleg worden de praktijklessen en -examens gepland. Tussen de eventuele ‘Tussentijdse toets' en het praktijkexamen zal, afhankelijk van de lesfrequentie, voldoende tijd zitten om nog de puntjes op de i te zetten.


Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2018 en zijn inclusief BTW

Onder voorbehoud van prijswijzigingen