Veilig werken langs de weg ( ook voor code 95)

Het werken langs de weg is een veel voorkomend verschijnsel.Het verstoort de vrije doorgang van het verkeer en beïnvloed de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.In de opleiding Veilig werken langs de weg worden de belangrijkste aspecten behandelt die met veilig werken langs de weg te maken hebben.Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de communicatie tussen de wegwerker met de weggebruiker geschiedt. Met de juiste communicatie worden veel irritaties voorkomen.Voorts is deze opleiding een hulpmiddel om de arbo-zorg voor het werken aan of op de weg gestructureerd in de organisatie te verankeren.


Doel van de opleiding;

Het doel van deze opleiding is het veilig en verantwoord verrichten van werkzaamheden op of langs de openbare weg.

Bestemd voor;

Deze opleiding is bestemd voor personen die werkzaamheden verrichten of gaan verrichten op of langs de openbare weg, o.a. opdrachtgevers, opdrachtnemers (aannemers), werknemers, zelfstandigen en ontwerpers.De opdrachtgever is meestal de rijksoverheid, provincie overheid en gemeentelijke overheid of waterschappen. Ook kunnen andere bedrijven langs de weg werken zoals nutsbedrijven of het openbaar vervoersbedrijf.

Inhoud van de opleiding;

De opleiding omvat o.a. de volgende onderwerpen:

  • de ARBO-wet incl. veiligheid voor de wegwerker;
  • het veilig werken langs de weg;
  • de infrastructuur en de indeling van wegen;
  • de organisatie van de wegen door diverse instanties;
  •  de verkeerstekens bij o.a. kruispunten en aansluitingen;
  • de verkeersmaatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker te waarborgen

De opleiding bestaat uit 2 dagdelen van elk 3,5 lesuren.

De schriftelijke opleiding houdt in dat u huiswerkopdrachten krijgt en aan ons moet opsturen. Het gecorrigeerde huiswerk krijgt u weer terug.

Cursusplaats;

Bij voldoende deelname wordt de cursusplaats vastgesteld. (Wij gaan er vanuit dat de reistijd niet langer dan één uur mag zijn).

Examen;

Aan het eind van de opleiding zal een toets worden afgenomen. Bij een goed resultaat zal een certificaat van deelneming worden uitgereikt.

Aantal deelnemers;

Minimaal aantal deelnemers is 10. Bij minder deelnemers wordt de opleiding schriftelijk gegeven.

Deze cursus kan meetellen voor de nascholing voor chauffeurs (code 95)  en telt mee voor 7 uur

Voor meer informatie kunt U hier klikken.