VCA


Basisveiligheid VCA  of VCA herhaling

VCA cursus

Doel:

De Arbowet verplicht werkgevers voldoende voorlichting en opleiding te geven aan medewerkers over de arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat steeds vaker verplicht voor hun leveranciers. Veiligheid is natuurlijk geen zaak van de werkgever alleen. Met deze cursus kan ook de medewerker zelf iets doen aan de veiligheid op de werkplek.


Inhoud

Tijdens de cursus leert men risico’s tijdens werkzaamheden te onderkennen en te beheersen om de veiligheid voor personen en omgeving te verhogen. De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Arbeidsomstandigheden wetgeving
  • Risico’s, preventie, hoe te handelen bij ongevallen
  • Gevaarlijke stoffenBrand- en explosiegevaar
  • Werkvergunningen en werken in besloten ruimten
  • Gereedschapsmachines, gereedschappen, gevaren bij lassen en snijden
  • Hijsen en tillen, struikelen, uitglijden en verstappenWerken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursus informatie

Cursusduur:

VCA 1e: De cursus omvat twee dagen (14 uur)
VCA herhaling: De cursus omvat 1 dag (7 uur)

Cursuslocatie:

Deze opleiding verzorgen wij vanuit ons opleidingscentrum aan de van Vlissingenstraat 45 a te Assen of in UIthuizermeeden. Voor groepen is een speciaal in-company traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is. In dit geval zijn de cursusdata in overleg vast te stellen. Voor een offerte voor in-company opleidingen kunt u contact met ons opnemen.

Resultaat:

Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Basisveiligheid VCA. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar. Na deze periode dient een herhalingscursus gevolgd te worden.

Richtlijn Vakbekwaamheid:

De cursusuren van deze cursus kunnen meetellen in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor Vrachtauto. Af-/aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid bedragen € 26,-- inclusief 21% BTW per persoon per cursusdag. De basisopleiding telt voor 14 uur mee voor de nascholing en de herhalingscursus voor 7 uur.

Wij zijn ingeschrevenbij het CRKBO daardoor hoeven particulieren geen BTW te betalen dit scheel 21% .


Tarieven

VCA Basis per persoon
VCA Herhaling  per persoon
Examen per persoon
€ 281,60 inclusief 21% BTW
€ 236,69 inclusief 21% BTW
€ 82,-- inclusief 21% BTW.