Transport ondernemer

Als u transportondernemer wilt worden heeft u een vervoersvergunning nodig.Deze vergunning wordt verstrekt als u o.a. voldoet aan de vakbekwaamheidseis. Deze eis geldt voor degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het beroepsvervoer, dan wel het bedrijf.

Doel van de opleiding:

Het met goed resultaat afleggen van de examens om in het bezit te komen van de getuigschriften voor nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg.Inhoud van de opleiding;;

  • Bedrijfsmanagement

In deze module worden veel onderwerpen behandeld. Zo leert u heel veel over marketing en het oprichten van een onderneming, waarvan het ondernemingsplan ook deel uit maakt. Ook de belastingwetgeving, criminaliteit in de onderneming en het faillissementsrecht zijn onderwerpen van gesprek.

  • Calculatie

In  deze module leert u op een speelse wijze hoe u de kostprijs voor het vervoer samenstelt. Deze kostprijs kunt u dan gebruiken voor het vaststellen van de uiteindelijke vervoersprijs.

  • Financieel management)

In de module financieel management wordt u geleerd de boekhouding te begrijpen, onder andere door het opstellen van balansen en resultatenrekeningen en het verwerken van mutaties. Door veel met u te oefenen tijdens de lesbijeenkomsten zal de docent u in staat stellen diverse gegevens in de boekhouding te verwerken.

  • Personeelsmanagement)

Deze module behandelt met u o.a. de organisatie van de onderneming, de personeelsplanning, maar ook de Nederlandse sociale wetten. Verder wordt u wegwijs gemaakt in de nationale- en internationale rij- en rusttijdenregelingen, maar ook worden onderwerpen als leidinggeven en de CAO's die gelden voor de betreffende bedrijfstakken behandeld.

  • Wegvervoer goederenvervoer 1

In deze module worden alle aspecten m.b.t. het internationale vervoer binnen de Europese Unie en naar de overige landen besproken. Een boeiende module.

  • Wegvervoer goederen 2

In deze module worden alleen zaken besproken die gaan over het goederenvervoer over de weg. Enkele onderwerpen zijn vestigingseisen, logistiek, vervoer van gevaarlijke stoffen, vervoer van bederfelijke goederen, maar ook het vervoer van levende dieren en afvalstoffenvervoer komen aan de orde.


Getuigschrift
Om als ondernemer of vervoersmanager in goedervervoer actief te zijn moet u onder andere beschikken over het ‘Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg’.
Dit getuigschrift behaalt u door zes theorie examens binnen vijf jaar af te ronden. Lees hier meer

Voor alle modules doet u examen bij het CBR.De examens worden op diverse plaatsen afgenomen. De 6 modules worden afgenomen via de computerexaminering. .Het examen moet u zelf aanvragen en betalen.Alle informatie hierover kunt u vinden op de website van het CBR.Indien u voor een module minimaal het cijfer 6 heeft behaald, wordt u voor deze module een certificaat uitgereikt.Als u alle modules met goed resultaat heeft afgelegd, krijgt u het getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg (Euro getuigschrift).

Wijzigingen Wegvervoer Goederen en Internationaal Goederen in 2018 klik hier voor de wijziging

Keuzemogelijkheden opleiding;

Schriftelijke opleiding;

Alle opleidingen voor de getuigschriften zijn bij ons schriftelijk te volgen. U geeft aan ons op voor welke modules u in welke maand examen wilt doen. Wij stellen voor u huiswerkschema's op die altijd aansluiten op het gewenste examen. Het huiswerk moet door u naar ons worden opgestuurd. Wij kijken de antwoorden na en sturen het nagekeken huiswerk aan u terug. U kunt op de uitwerkbladen vragen stellen en als de docent dat nodig acht wordt telefonisch contact met u opgenomen.

Schriftelijke opleiding met mondelinge begeleiding;

Bij deze variant staat de mondelinge begeleiding centraal. In samenspraak met de cursist wordt een schema opgesteld op welke data de begeleiding zal plaatsvinden. Dit zal altijd in de directe omgeving van de woonplaats van de cursist zijn met een maximale reistijd van één uur. De begeleiding kan overdag plaatsvinden, maar ook 's avonds en op zaterdag. Ook bij deze variant wordt het ingestuurde huiswerk nagekeken en teruggestuurd, maar tevens in 16 bijeenkomsten besproken met de begeleidingsdocent.De mogelijkheid bestaat dat u alleen bent, maar er kunnen ook meerdere cursisten aanwezig zijn. Deze variant wordt door ons verzorgd in heel Nederland.


Kosten van de opleiding; 

Alle Modules 

schriftelijke opleiding, exclusief examengeld € 1.330,00 A
schriftelijk met mondelinge begeleiding, exclusief examengeld € 2.580,00 B
schriftelijk (modules B, P, Wg 1 en Wg 2 met mondelinge begeleiding (modules C en F), exclusief examengeld € 2.580,00 C
Het examengeld moet apart aan het examenbureau CCV worden voldaan.

Omschrijving  Examen-Module          A*     B*    C*  Examengeld
B Bedrijfsmanagement Transportondernemer € 165,00€ 330,00 € 165,00 € 111,90
C Calculatie Transportondernemer            € 330,00   € 470,00 € 720,00€ 80,15
F Financieel Management Transportondernemer  € 330,00 € 780,00 € 1.190,00  € 80,15
P Personeelsmanagement Transportondernemer    € 165,00€ 330,00 € 165,00€ 111,90
WG 1Wegvervoer Goederen Transportondernemer€ 175,00€ 350,00 € 175,00€ 128,85
Wg 2 Internationaal Goederen Transportondernemer€ 165,00  € 320,00 € 165,00€ 111,90
Hier inschrijven

Prijzen zijn per 1 januari 2018 exl BTW voor bedrijven , particulieren betalen geen BTW bij Koops Novl opleidingen

onder voorbehoud van prijswijzigingen.