LZV opleiding

Doel;

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft na de eerdere proef besloten tot een ervaringsfase met langere en langere/zwaardere vrachtauto's. Om met deze voertuigen te mogen rijden, dient met in bezit te zijn van het certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV).

Doelgroep;

Chauffeurs van transportbedrijven die met lange en zware voertuigen willen rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en E bij C.


Inhoud;

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • Verkeerswetgeving;
 • Administratie en documenten
 • Routekeuze en routevoorbereiding;
 • Verkeersdeelname en beroepshouding;
 • Brandstofbesparende rijstijl, anticiperend gedrag;
 • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
 • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
 • Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties.

In de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:

 • Controle voertuigcombinatie en lading;
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering;
 • Oplossing van storingen;
 • Bijzondere manoeuvres

Cursusduur;

Twee dagdelen met 1 cursist, of vier dagdelen met twee cursisten. Cursusdata in overleg

Cursuslocatie;

Incompany.

Resultaat;

Er wordt een praktische en theoretische toets afgenomen door het CCV.                                                                                                                                                                                                                                  

Bij voldoende beoordeling van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.                                                                                                                                               

Het afleggen van de examens kan in de plaatsen Rogat, , Heerenveen , Groningen.

De examens zien er als volgt uit:

 • Een mondeling examen van 45 minuten over kennis verkeer m.b.t. de speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen
 • Een praktijk examen van 90 minuten, waarbij gekeken wordt naar defensief en schadepreventief rijgedrag, rijstijl, toepassing van HNR Het Nieuwe Rijden, manoeuvreren

Voor aanvang van het examen moet u een verklaring tekenen, waarmee u verklaart minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het besturen van een CE voertuig en dat u in de drie jaar voorafgaand aan deelname aan de proef de rijbevoegdheid niet is ontzegd of het rijbewijs ongeldig is verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf.

Materiaal;

Deze opleiding wordt uitgevoerd met een LZV van de deelnemer/het deelnemende bedrijf .

Kosten;

Voor één lesdag inclusief examen met 1 cursist of twee lesdagen met 2 cursisten inclusief examen is uw investering € 950,--p.p. met eigen combinatie .

Voor transportbedrijven is er een SOOB-subsidie beschikbaar van € 350,-- (voorwaarden vindt u op:  www.soobsubsidiepunt.nl).

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief reiskosten van de docent

Subsidiemogelijkheden;

Transportbedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie op de cursusprijs en een bijdrage in de verletkosten. Het huidige subsidiebeleid van het SOOB wordt gewijzigd. Voor de volledige informatie kijk op www.soob-wegvervoer.nl. Koops Verkeers Educatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet ontvangen van SOOB-subsidie.


Verlenging LZV Certificaat:

Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat LZV bent u verplicht elke 5 jaar uw certificaat te verlengen. Het betreft hier een administratieve verlenging. De verlenging van uw certificaat moet geschieden binnen 1 jaar voordat het bestaande certificaat verloopt.

n de afgelopen periode mag aan de certificaathouder niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zijn ontzegd, zijn rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en zijn rijbewijs mag niet zijn ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Stb.1989, 300).

- Let op! - Als het certificaat verlopen is, moet u opnieuw examen doen om gecertificeerd te worden. Een administratieve verlenging is dan niet meer mogelijk.

In het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs is het mogelijk om een cursus LZV te laten meetellen voor de nascholing. Echter: bij verlenging van het certificaat moet dan alsnog het nieuwe certificaat aangevraagd worden bij het CCV.