Opleiding voor professionals in personenvervoer


Goede service

Goede service heeft alles te maken met het gevoel van uw klant wanneer deze uit de taxi stapt. De taxichauffeur is het visitekaartje van uw bedrijf. Uw chauffeur staat immers in contact met de klanten. Er wordt veel van de taxichauffeur verwacht: een goede rijvaardigheid, kennis van de verkeersregels en een servicegerichte instelling. 

Per 1 juli 2004 is het wettelijk verplicht gesteld dat iedereen die vanaf deze datum taxichauffeur wil worden binnen één maand na indiensttreding in het bezit moet zijn van het Basisdiploma Taxichauffeur. 

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. U kunt eerst het theorie-examen doen en daarna het praktijkexamen, maar andersom mag ook. Voor het praktijkexamen kunt u een keuze maken tussen:

  • Praktijkexamen ‘volledig’
  • Praktijkexamen ‘beperkt’

Als u niet voldoet aan de criteria van het praktijkexamen ‘beperkt’, moet u het praktijkexamen ‘volledig’ afleggen.

Criteria 'beperkt’

  • u rijdt vaste routes
  •  u rijdt met vaste klanten/passagiers
  •  u rijdt vaste ritten en tijden
  •  prijsafspraken zijn in een contract vastgelegd

Het voordeel van een “volledige pas” is dat u kunt worden ingezet voor zowel het straatvervoer als het contractvervoer. Indien men kiest voor een “beperkte pas” is men alleen inzetbaar voor het contractvervoer en mag men niet ingezet worden voor het straatvervoer.  

BASISOPLEIDING TAXICHAUFFEUR

De vernieuwde taxiopleiding van Koops Novl opleidingen bestaat uit:

Cursusboeken / studiemateriaal, 2 dagdelen theoriecursus, 1 dagdeel examentraining

1 dagdeel (250 minuten) praktijkles,1 theorie-examen taxi TVT,1 praktijkexamen taxi TVP

OF 

Zelfstudie; Cursusboeken / studiemateriaal incl theorie examen taxi TVT 

1 dagdeel (250 minuten) praktijkles, praktijkexamen taxi TVP

Na het succesvol behalen van de examens ontvangt u het officiële CCV Chauffeursdiploma Taxi.(De duur van de opleiding tot aan de examens is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het CBR om de examens af te nemen.)

Inhoud:

In de Basisopleiding Taxichauffeur ligt het accent op: klantgerichtheid, klachtenprocedures, administratie, ritvoorbereiding, wet- en regelgeving, communicatie, conflictsituaties, oplossen van storingen, voertuigcontrole, veilige en professionele verkeersdeelname, stratenkennis, route en rijtijd.


Voorwaarden voor deelname aan de cursus:

Geldig rijbewijs B

Voorwaarden voor het verkrijgen van de chauffeurspas taxi:

  • Verklaring medische geschiktheid (mogelijk via Arbo net)
  • Verklaring omtrent goed gedrag – deze dient u zelf aan te vragen bij uw gemeente.
  • Goedgekeurde pasfoto

Start opleiding:

Bij voldoende deelname zal er een opleiding worden ingepland.


Tarieven pakketten

 

Zelfstudie Basisopleiding Taxichauffeur Volledig
 628,85 inclusief 21% BTW
Basisopleiding Taxichauffeur Volledig
 753,85 inclusief 21% BTW
Zelfstudie basisopleiding taxichauffeur Volledig vrijstelling theorie
 553,85 inclusief 21% BTW