Planner wegtransport

Planner nationaal en internationaal wegtransport / groothandel

De planner van een transportbedrijf c.q. groothandel kan worden beschouwd als de spil van de onderneming. De planner moet personeel en materieel efficiënt inzetten. Dit vereist op de eerste plaats voldoende inzicht in de bedrijfstak, terwijl de planner ook de menselijke aspecten niet uit het oog mag verliezen. Een opleiding waarmee je iets kunt betekenen in bijvoorbeeld een transportbedrijf, dan wel op de afdeling expeditie van een groothandel.

Doelstelling;

Deelnemers beschikken over zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de functie van (assistent-)planner. Daarnaast leren ze sociale vaardigheden en het jargon in moderne vreemde talen.

Planner Wegtransport:

Bestemd voor;

Deze opleiding is geschikt voor personeel, werkzaam in bedrijven die te maken hebben met transport en logistiek in de breedste zin van het woord. Enige affiniteit met de bedrijfstak is wel vereist.

Inhoud van de opleiding;

De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

  • Communiceren met klanten en groepen
  • Leidinggeven, motiveren, begeleiden en stimuleren
  • Logistiek en de logistieke keten
  • Begrippen en processen uit de bedrijfseconomie
  • Calculeren en omgaan met offertes
  • Opstellen van rit- en routeplanningen en vrachtprijs
  •  Afhandelen van de transportadministratie
  • Inplannen van mens en materieel
  • Benoemen en toepassen van de belangrijkste internationale wet- en regelgeving

Cursusplaats;

Bij voldoende deelname wordt de cursusplaats in overleg vastgesteld. (Wij gaan er vanuit dat de reistijd niet langer dan één uur mag zijn).Bij onvoldoende deelname wordt overgegaan tot het individueel begeleiden van de cursisten (privé-les). Het kan daarbij voorkomen dat de docent de cursist thuis bezoekt.De cursisten kunnen dus elk moment starten.

Examen;

Het examen wordt afgenomen door het LEC. Het (onafhankelijke) examen kan op locatie worden afgenomen.